ORGANISATIES


We zetten hier alle waardevolle organisaties op het gebied van geven op een rij.

DE BELASTINGDIENST


www.belastingdienst.nl
 • alle informatie over aftrekbaarheid van giften
 • uitleg over het verschil tussen gewone en periode giften
 • met ANBI status checker

MVO NEDERLAND


www.mvonederland.nl
 • het bedrijven netwerk van ruim 2.000 duurzame ondernemers
 • focus op klimaatneutraliteit, circulariteit, inclusiviteit en eerlijke ketens
 • ondersteuning door innovatie via projecten met onverwachte samenwerkingen

#GIVINGTUESDAY


www.givingtuesday.nl
 • alle informatie over de wereldwijde actiedag van het geven op dinsdag 30 november 2021
 • kant en klare tools om in te haken op de beweging
 • alle acties in Nederland op een rij

BRANCHEORGANISATIE GOEDE DOELEN


www.goededoelen.nl
 • alle goede doelen naar aandachtsgebied
 • kennis op het vlak van geven en nalaten
 • overzicht van verantwoording en toezicht

CENTRAAL BUREAU FONDSENWERVING (CBF)


www.cbf.nl
 • toezichthouder ruim 600 Erkende Goede Doelen
 • handig register goede doelen
 • overzicht alle collectes door het jaar heen

NEDERLAND FILANTROPIELAND


www.nlfl.nl
 • alle beschikbare kennis
 • actuele webinars plus een archief
 • opleidingen en expert programma's
 • een forum voor leden

Vanaf 1 mei is Filantropie Nederland samen gegaan met Goede Doelen Nederland

VAKBLAD FONDSENWERVING


www.fondsenwerving.nl
 • nieuws, kennis en informatie over fondsenwerving
 • zowel gratis content als betaald via lidmaatschap vakblad
 • overzicht evenementen

CENTRUM FILANTROPISCHE STUDIES


www.geveninnederland.nl
 • het jaarlijkse onderzoek Geven in Nederland
 • alle opleidingen aan de VU in Amsterdam
 • andere onderzoeken in Europa en de wereld

CHARITIES AID FOUNDATION


www.cafonline.org
 • World Giving Index onderzoek onder 146 landen
 • publicaties van over de hele wereld
 • inspiratie over hoe geven in de UK vorm krijgt

KLEINE GOEDE DOELEN


www.kleinegoededoelen.nl
 • brancheorganisatie voor particulier initiatief
 • handige toolkits voor bestuurders en vrijwilligers
 • wetenschappelijk onderzoek naar ontwikkelingssamenwerking
 • initiatief van www.partin.nl

EFFECTIEF ALTRUISME NEDERLAND


www.doneereffectief.nl
 • onderzoeken en vergelijkingen effectiviteit goede doelen
 • thema's zoals gezondheid, dierenwelzijn, klimaat en toekomst
 • wereldwijde organisaties zoals GiveWell, ACE en Founders Pledge

PARTOS


www.partos.nl
 • branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking
 • zo succesvol mogelijk een rechtvaardige en duurzame wereld creëren
 • focus op de armste en meest kwetsbare groepen en gebieden

MOVISIE


www.movisie.nl
 • landelijk kennisinstituut voor samenhangende aanpak sociale vraagstukken
 • versnellen van leerprocessen over wat echt goed werkt
 • focus op positieve verandering voor mensen in kwetsbare positie

ZERO WASTE NEDERLAND


www.zerowastenederland.nl
 • streven naar een wereld waarin afval niet bestaat
 • oplossingen consumenten, middenstanders, producenten en regelgevers
 • informeert, jaagt aan en inspireert