Code rood: Nederland zakt fors op Geef Ranglijst CAF

Code rood: Nederland zakt fors op Geef Ranglijst CAF

Code red CAF

Terwijl de wereld langzaam uit z’n isolatie klimt en delen van wereldkaart weer van rood via oranje naar geel kleuren, gleed de publicatie van de ranglijst van de CAF World Giving Index op onze digitale deurmat. Verbaasd kijken we naar de cijfers. Zien we dat nou goed?

Is Nederland binnen een jaar van de 11e naar de 39e plaats gekelderd op de ranglijst? Wat is hier aan de hand?

Charity Aid Foundation CAF

Al ruim tien jaar onderzoekt de Charity Aid Foundation (CAF) wat en hoeveel er wordt gegeven in 114 verschillende landen. Ze gaan daarbij uit van drie pijlers: Heb je het afgelopen jaar iemand die je niet kent, hulp geboden? Heb je geld aan een goed doel geschonken? En heb je tijd besteed aan het helpen van een ander in de vorm van vrijwilligerswerk? 

Al sinds de eerste rangschikking in 2010 valt Nederland binnen de top 10 of er net buiten of zoals verleden jaar het geval was. De hoogste plek die we binnen de top behaalden, was in achtereenvolgens in 2011 en 2012 toen we de zesde plaats innamen. We zijn dus met recht een land van gevers.

En dat is goed als je je bedenkt diverse wetenschappelijke onderzoeken aangeven dat geven je gelukkiger maakt. Sterker nog: Geluksexpert Patrick van Hees stelt dat geld uitgeven aan anderen gelukkiger maakt dan geld spenderen aan jezelf. Dus zelfs als je egoïstisch bent, zou je moeten geven, want je wordt er uiteindelijk zelf ook gelukkiger van. 

Constant in geven

Opvallend is dat we al die jaren redelijk constant zijn in het geven. Van de drie pijlers is het geven aan goede doelen bij ons altijd het hoogst geweest. Dan het helpen van onbekenden en tot slot het vrijwilligerswerk.

Dus wat is er gebeurd? Natuurlijk, het was een uitzonderlijk jaar. Veel mensen verloren hun baan tijdens de pandemie, hielden met moeite het eigen hoofd boven water en dan heeft het geven aan een goed doel niet de prioriteit. En als je in een lockdown zit, wordt het helpen van vreemden lastiger, net als vrijwilligerswerk.

Allemaal waar. Maar geldt dat dan niet net zo goed voor de nummer een: Indonesië? Of nummer twee: Kenia? Het afgelopen jaar laat een ware aardverschuiving zien, die ook de opstellers van het rapport verbaasden. De traditionele bevolking van de top 10 maakten plaats voor nieuwkomers als: Nigeria, Oeganda, Ghana en Kosovo. 

Top 10 van geven

Opvallend in de top 10 is de aanwezigheid van relatief veel Afrikaanse staten ten zuiden van de Sahara waar Ubuntu – respect voor en compassie met anderen – een begrip is. 

De rijkdom van een land, gemeten in het BNP, zegt dus weinig over wat er gegeven wordt. In de top 10 staan weliswaar Australië en Nieuw-Zeeland maar landen in Afrika en Azië nemen de rest voor hun rekening. Alleen het kleine Kosovo vertegenwoordigt nog het Europese continent. Omgekeerd treffen we op de laatste plaats een rijk land als Japan.

In Indonesië gaf acht van de tien mensen aan een goed doel en veel mensen deden vrijwilligerswerk. Volgens de onderzoekers, zou de zakat, de verplichte aalmoezen aan de armen om tot een rechtvaardiger verdeling van goederen te komen, een mogelijke verklaring zijn voor de hoogste positie in de ranking. Afgelopen jaar blijkt er meer te zijn uitgegeven aan zakat na oproepen van religieuze leiders om armlastigen gedurende de pandemie bij te staan. In Australië werd genereus gegeven na de enorme bosbranden die het land teisterden. 

Bereidheid vreemden te helpen

Opvallend is dat er in ontwikkelingslanden een enorme stijging te zien is in de bereidheid om vreemden te helpen: 60 procent versus 44 procent in ontwikkelde landen. In Nederland was dat maar 35 procent. Afrikaanse landen scoren zelfs boven het gemiddelde met meer dan 70 procent. In Japan, de hekkensluiter, is dat 12 procent. 

Kijken we alleen naar de pijler van het doneren van geld, dan doet Nederland het zo slecht nog niet. Daar staan we wel nog 8e. Echter, met 56 procent van de bevolking die aan een goed doel gaf, is dat toch een stuk minder dan de 83 procent in Indonesië.

Het is onze missie als Geven is Leven om Nederland permanent in de top 10 te hebben. En er is hoop want je kunt vandaag nog beginnen met gratis geven.

Geven zo makkelijk en inspirerend mogelijk maken

We zullen het komende jaar zoveel mogelijk tips en verhalen delen om geven zo makkelijk en inspirerend mogelijk te maken. Van hoe je binnen je bedrijf kunt helpen tot wat anderen deden om vreemden te helpen of een doel met geld of tijd te steunen.

Want na de uitschakeling van Oranje, kan het toch niet zo zijn dat we ook hier onderaan blijven bungelen?

Lees hier het rapport

Beeld:  Mockup Graphics via Unsplash

BESTEL HET BOEK